Terug naar overzicht

Nieuwe vormgeving tv-zenders NPO

De tv-zenders NPO 1, NPO 2 en NPO 3 hebben vanaf 16 april 2018 een nieuwe netstyling. Het gaat om de vormgeving van promo’s voor programma’s en de netten zelf, inclusief audio, en de overgangen rond de STER-blokken. Aan de logo’s van de zenders is niets veranderd. Ook de muziek voor de 3 zenders vernieuwd. V. Alle muziek is ondergebracht bij uitgeverij Crossmex B.V.

Met de nieuwe netstyling wil de NPO de profielen van de tv-zenders scherper neerzetten. Ook zorgt de vormgeving voor vloeiender overgangen tussen programma’s, promo’s en STER-blokken.Met de nieuwe vormgeving wil de NPO de identiteit van elke zender versterken en aansluiten op de belevingswereld en het kijkgedrag van de doelgroep. Tegelijk moet duidelijk zijn dat de styling van elk net tot één familie behoort.

Naast een nieuwe netstyling is ook de muziek voor de 3 zenders vernieuwd. Voor NPO 1 en NPO 2 is de netstyling muziek gecomponeerd door de componisten Jeroen Kuitenbrouwer, Ward Henselmans, Bernhard Joosten en Daan Jansen van KH Music en voor NPO 3 is de muziek gecomponeerd door de componisten Hans Brouwer, Roel Gommans en Jules Reiver van Massive Music. Alle muziek is ondergebracht bij uitgeverij Crossmex B.V.

NPO 1 wordt neergezet als de nationale zender. Toonaangevend, openhartig en voor een breed publiek. NPO 2 blijft de verdiepende zender. Toegankelijk, doordacht en voor een nieuwsgierig publiek. NPO 3 is de jongerenzender. Een tikje rebels, tolerant en voor een publiek dat graag wil worden uitgedaagd.

Crossmex